28.6.16

-:പുതു നാമ്പ്:-

പ്രതീക്ഷയുടെ വിത്തു പാകിയ പുതു നാമ്പ് തളിർത്തു തുടങ്ങി
എന്നിലെ തീഷ്ണതയ്ക്ക് ചൂടു പകർന്ന പ്രിയ മിത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹലാളനയ്ക്ക്
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹോഷ്മളത നേരുന്നു.ഇന്നിന്റെ നഷ്ടമല്ല നാളയുടെ വിജയമാണ് എന്നിലെ ലക്ഷ്യത്തെ കരുത്തേകുന്നത്


പ്രിയ മിത്രം നിസാമിന്റെ മൊബൈൽ ഫ്രെയിമിൽ നോമ്പ് തുറയുടെ അൽപ്പം മുൻപ് പ്രിയ മിത്രം സുധീഷ് പകർത്തിയത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നോമ്പിന്റെ ക്ഷീണം മുഖത്ത് കാണാട്ടൊ

ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com


13.6.16

-:ചിലവഴികൾ:-

ചിലവഴികൾ നമ്മളറിയാതെ നമുക്ക് പിറകെ നടക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള യാത്ര തനിച്ചാണ് നിശബ്ദതയ്ക്ക് നിർവച നീയമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന സത്യത്തെ ഉൾകൊള്ളാൻ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.മുൻപിൽ വരുന്നത് എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു തരം വിഹൃലത .

തിരിച്ചറിവുകൾക്ക് ബലം കൊടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിനൊത്ത കണ്ടെത്തലാവുമെന്ന ഹൃദയ ദൃഡതയാണ് ആകെയുള്ള കൈമുതൽ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് വിജയം കണ്ടെത്തും വരെ യുള്ളൊരു യാത്രയുടെ തുടക്കം


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com

8.6.16

-:ആശ്രിത ജീവിതം:-

ആശ്രിത ജീവിതം വേദനാജനകം ദിനങ്ങൾക്ക് യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഗ്യം  ശബ്ദങ്ങൾ പോലും ആശ്രിതരുടെ ബന്ധനത്തിൽ


ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ
www.hrdyam.blogspot.com