3.3.12

-:എക്സികുട്ടീവ്സ് :-

മ്പനി മുതലാളി മാര്‍ക്ക് തലച്ചോറ് പണയപെടുത്തുന്നവര്‍.കമ്പനി വളരുമ്പോള്‍ അതോടു കൂടി അവരും  വളരണം അതല്ല കമ്പനി വളരുന്നു. അവര്‍ക്കതിനു കഴിയില്ല എന്ന തെത്രേ സത്യം. എക്സികുട്ടീവ് തളരുന്നു...എള്ള് ഉണങ്ങുന്നത് എണ്ണക്ക് വേണ്ടി കുരിന്ജ്ജത്തന്‍ ഉണങ്ങുന്നത് ചാവാന്‍ വേണ്ടി എന്ന്  പറയും പോലെ...

 എക്സികുട്ടീവിന്റെ നല്ല സമയം കമ്പനി മുതലാളി മാര്‍ ഉപയോക പെടുത്തി കരി വേപ്പില പോലെ പുറത്ത് എറിയുന്നു ....പിന്നെ അവന്‍ ഭൂമിക്കൊരു ഭാരമായി കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കില്‍ ഒഴുകി പോവുന്നു എന്നതെത്രേ സത്യം........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ