-:നഷ്‌ട സൗഹൃദം:-


തിരക്കുകള്‍ സൗഹൃദങ്ങളെ മുറിവേല്‍പ്പിക്കുന്നു. അത് നീറ്റു കക്കയെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ നീറ്റി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഉണങ്ങാത്ത മുറിവിന്‍റെ ഭാരവും പേറി ഒരു പാവം സുഹൃത്ത്........Written by

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: