-:സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ചാ:-

                                            നമുക്ക് പ്രതിജഞയെടുക്കാം
                                             ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം
                                     ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നും
                                ബാല്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ

ദി പ്രോട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷ്യൽ ഒഫൻസസ്  [പോസ്‌കോ]ആക്ട് .212
പതിനെട്ടുവയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ  ലൈംഗികചൂഷണം ചെയ്യൽ.ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് വിധേയരാക്കൽ.അസഭ്യചിത്രീകരണത്തിന്ഉപയോഗിക്കൽ.എന്നിവതടയാനായി-2012 നവംബർ-14-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമം

                                 സ്‌ത്രീ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം ഭാരതസർക്കാർ 

                                   കടപ്പാട് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ആഗസ്റ്റ്‌ 1 5-2013


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ അജിത്ത് ചേട്ടാ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ ഡോക്ടർ സർ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ