അടക്കം ചെയ്യും മുൻപേ....

ഷ്ട പ്രണയത്തിൻ ഒർമയുടെ ഇളം തെന്നലായി നിൻ ഓർമയിൽ കല്ലറ പിളർന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റു വരും അന്ന് നിൻ ഹൃദയമിടിപ്പിൻ വേഗത വിഫലമായ വിലാപമായി നിന്നിൽ ഭീതി നിറചേക്കാം എൻറെ പ്രണയം കുഴിച്ചു മൂടും മുൻപേ സഖീ തിരിച്ചറിയൂ കളംഗ രഹിതമെൻ പ്രണയമെന്ന് പവിത്രപ്രണയം മരിക്കയില്ലന്നും...


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. പ്രിയ അജിത്ത് ചേട്ടാ
    ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ