-:ഇര:-

റ്റുള്ളവരുടെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ എരിഞ്ഞടങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ജൻമ്മമേ നിന്റെ വേർപാട് മറ്റൊന്നിന്നിന്റെ തുടക്കമാവുന്നു. കപട സ്നേഹത്തിൻ വെറുമൊരു ഇരയല്ലയോ നീ.......


Written by

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മറുപടികൾ
  1. Dear Neethu ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മറുപടികൾ
  1. Dear Shree ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 3. കപടലോകത്തില്‍ കപടനായിരിയ്ക്കാനറിയില്ലെങ്കില്‍ കഷ്ടമാണവന്റെ കാര്യം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. Dear Ajith Chetta ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ഗുഡ് ..
  ഒരു നാല് വരിയെങ്കിലും നീട്ടി എഴുതാടാ ..ചക്കരേ !


  അസ്രൂസാശംസകള്‍ :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. Dear ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ