വേര്‍പിരിയല്‍ !!

കൂട്ടുകാരി നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ സമയമില്ല ഒട്ടും നമുക്ക്. വലിച്ചെറിഞവന്
ആര്‍ത്തു ചിരിക്കാന്‍ ഒരുമുഴം കയറില്‍ ജീവന്‍ ഒടുക്കില്ല നമ്മള്‍.ഒരിടത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സ്നേഹം മരിച്ചെന്ന് നമമള്‍ കരുതിയാല്‍ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നമ്മള്ളും....

ആര്‍ത്തു ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ അല്ല ഞാന്‍ ഒന്നു കരയാന്‍ പോലും കഴിയാതെ മരവിച്ച ഹൃദയവുമായി നില്‍കേണ്ടി വന്ന ഹത ഭാഗ്യയായ എന്‍റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കൂടെയാണ്.....


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: