-:റബ്ബര്‍ഫാന്‍റ് :-

തിരക്കിട്ട ഓഫീസ് വര്‍ക്കിനിടയില്‍ പല രസകരമായ തമാശകള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും ഞാന്‍ സാക്ഷിയാകാറുണ്ട്

പതിവ് ഓഫീസ് ജോലിക്കിടയില്‍ ഒരു ദിവസം ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനോട് കാഷ്യര്‍ പണം എണ്ണി തിട്ട പ്പെടുത്തി വെക്കാന്‍ കുറച്ചു 'ബ്ബര്‍ബാന്‍റ്' എടുത്തു കൊണ്ട് വരാന്‍ പറഞ്ഞു സാറേ 'റബ്ബര്‍ഫാന്‍റ്' സ്റ്റോക്കില്ല.....

എന്ത് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തില്‍ വാക്കിലെ കൌതുകം മനസ്സിലാക്കാതെ സ്റ്റാഫ് അതാവര്‍ത്തിച്ചു 'റബ്ബര്‍ഫാന്‍റ്' ഹാളില്‍ ചിരിപടര്‍ന്നു...ഇങ്ങിനെ എത്ര എത്ര രസകരമായ വാക്കുകള്‍ അതില്‍ ചിലത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഇത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനല്ല വാക്കില്‍ തോന്നിയ കൌതുകം അത്രമാത്രം...

Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: