-:എന്റെ സ്ഥാനാർഥി :-
Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ ramji chetta തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മോഹങ്ങള്‍ക്കുണ്ടോ അളവും അതിരും!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. പ്രിയ ajith chetta തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ