-:വേട്ടനായ്ക്കൾ:-
Written by

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. എന്റെ ഇവിടത്തെ തുടക്കം വീട്ടനായ്‌ക്കളിലൂടെ, ഇഷ്ട്ടത്തോടെ വീണ്ടും വരാം ...ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ VIJIN തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വേട്ടനായ്ക്കള്‍ ...കടിച്ചു കീറുന്നത്
  ശരീരം മാത്രല്ല
  സംസ്കാരത്തിന്‍
  പട്ടുചേലയും കൂടിയാണ്!..rr

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ RISHA ETHTHA തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 3. വേട്ടനായ്ക്കള്‍ക്ക് ഉടമയും കാണുമല്ലോ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. പ്രിയ AJITH CHETTAതിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. ഓരോ നിമിഷങ്ങളേയും പേടിക്കുന്ന ജന്മങ്ങള്‍ , വേട്ട നായ്ക്കളാല്‍ !
  ആശംസകളോടെ
  @srus..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. പ്രിയ EKKA തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ