-:വിചിത്രസത്യം:-                മറക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് .ഓർത്തെടുക്കനാപാട് ....
                                 പുതുമുഖങ്ങൾ പഴമയെ മറക്കുന്നു. ജീവിതമെത്ര വിചിത്രമല്ലേ....
                                                  ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ ബ്ലോഗ്ഗർ & റൈറ്റർ


Written by

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ചിലത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും
  മറക്കാനും പ്രസാസമാണ് ,
  ഹൃദയത്തെ ഞെരുക്കി പോയത് ...

  നല്ല ആശംസകളോടെ
  @srus..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ചിലത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും
  മറക്കാനും പ്രസാസമാണ് ,
  ഹൃദയത്തെ ഞെരുക്കി പോയത് GRT EKKA
  പ്രിയ EKKAതിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ RAMJI CHETTA തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 4. മറക്കുവാന്‍ പറയുവാനെന്തെളുപ്പം
  മണ്ണില്‍ പിറക്കാതിരിക്കലാണതിലെളുപ്പം

  എന്നല്ലോ കവി പാടിയത്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ ajith chetta തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 5. മറുപടികൾ
  1. പ്രിയ chetta തിരക്കിനിടയിൽ ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ ഒരുപാടു സന്തോഷം.സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ