-:മനസാ വാചാ കര്‍മണാ:-

തെറ്റുകള്‍ മനുഷ്യ സഹചമാണ് പക്ഷെ  അറിഞ്ഞു കൊണ്ടോരിക്കലും ഞാന്‍ ഒരു ശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല.പിന്നെ എങ്ങിനെ യുണ്ടായി എന്റെ ചുറ്റിലും ശത്രു പക്ഷം.....

 എന്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേദന സമ്മാനിച്ചുവോ ?

അത്ര കണ്ട് മോശമായിരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ എന്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍.....

എന്റെ ഓര്‍മ ശരിയാണെങ്കില്‍ എന്റെ ആദ്യ ശത്രു ഒരു പാത്രത്തില്‍ ഉണ്ട് ഒരു പായയില്‍ കിടന്നുറങ്ങിയ ആത്മ മിത്രമെന്ന് കരുതിയ വല്ലഭന്‍ ആയിരുന്നു.

വല്ലഭന് എന്നില്‍ ഒറ്റുകാരന്റെ വേഷമായിരുന്നു.അതവന്‍ തകര്‍ത്താടി....

 എന്റെ നിഷ്കളഘത  അതവന്‍ ശരിക്ക് മുതലെടുത്തു.ഹൃദയം പിളര്‍ക്കുന്ന വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കി മുന്‍പേ നടന്ന ഞാന്‍ പിന്‍ കഴുത്തിലെ അടിയില്‍ ഒരു നിമിഷം നിശ്ചലമായി....

 തിരികെ വന്ന ബോധ ത്തില്‍ കൂടപ്പിറപ്പിനായിരുന്നു മുഖ്യ റോള്‍....Written by

0 comments: