-:അക്ഷരങ്ങൾ കഥ പറയുന്നു:-


ഹൃദയ വേദനകൾ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തുണ്ട് .....Written by

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മറുപടികൾ
  1. AJITHTH CHETTA ഹൃദ്യത്തിൽ വന്നതിലും അഭിപ്രായം എഴുതിയതിലും ഒത്തിരി സന്തോഷം
   സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. DEAR ajith CHETTA ഹൃദ്യത്തിൽ വരികയും അഭിപ്രായം എഴുതുകയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. മറുപടികൾ
  1. DEAR KOCHOOS ഹൃദ്യത്തിൽ വന്നതിലും അഭിപ്രായം എഴുതിയതിലും ഒത്തിരി സന്തോഷം
   സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻ തോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ