-:ഹൃദയ പൂർവ്വം ഹൃദ്യ ത്തിലേക്ക് :-                 


Written by

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മറുപടികൾ
  1. അജിത്ത് ചേട്ടാ ആഗ്രഹസഫലീകരണം വല്ലാത്ത സന്തോഷനിമിഷം ലോകമലയാളികള്‍
   നമ്മുടെ മുഖംസ്ക്രീനില്‍ കാണുന്നു.എന്‍റെ സന്തോഷത്തില്‍ അജിത്ത് ചേട്ടനും പങ്കു ചേര്‍ന്നതില്‍ അകമഴിഞ്ഞ സന്തോഷം ഹൃദ്യത്തില്‍ വന്നതിനും സ്നേഹാശംസകള്‍ നല്‍കിയതിനും
   സ്നേഹത്തോടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീന്‍തോപ്പില്‍

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മറുപടികൾ
  1. അകമഴിഞ്ഞ സന്തോഷം ഹൃദ്യത്തില്‍ വന്നതിനും സ്നേഹാശംസകള്‍ നല്‍കിയതിനും
   സ്നേഹത്തോടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീന്‍തോപ്പില്‍

   ഇല്ലാതാക്കൂ