-:കര വിരുത് :-

പ്രശസ്ത കാർടൂണിസ്റ്റ് ഷാജിമാത്യുവിന്റെ വരയിൽ ഷംസുദ്ദീൻതോപ്പിൽWritten by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മറുപടികൾ
  1. DEAR SREE
   എന്നെയാണോ അതോ എന്റെ കാർടൂണോ ഞമ്മക്ക് പെരുത്ത് ഇഷ്ടായിട്ടോ
   ഹൃദ്യത്തിൽ വന്നതിൽ സന്തോഷം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻതോപ്പിൽ

   ഇല്ലാതാക്കൂ