-:ഓർമ്മകൾ:-

എന്റെ നഷ്ടങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ വേദനയാണെങ്കിലും  ഞാൻ ഇന്നും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു കാരണം എന്റെ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാംഎന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷ കളും സ്വപ്നങ്ങളു മായിരുന്നു.... 


Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഓര്‍മ്മകള്‍ ഒരു സുഖം തന്നെ ആണ് ....

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. DEAR SREE നല്ല ഓർമ്മകൾ സുഖം തന്നെയാണ്‌. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയൊരു വേദനയും...
    സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർഥനയോടെ ഷംസുദ്ദീൻതോപ്പിൽ

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ