-:നഷ്ടങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ:-
Written by

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. നഷ്ടങ്ങളെ ഓര്‍ത്തിരിക്കാതെ നന്മനിറഞ്ഞ നേട്ടങ്ങളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുക...
    ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ഒന്നും ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഒരു പദ്ധതിപ്രകാരം തന്നെ

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ